mandag, mars 23, 2009

INVITASJON ELLER INVASJON ?

Det handler om selvfølelse og respekt for menneskets integritet.
De to ordene i overskriften representerer helt diametrale syn, for eksempel på ledelse. Den gamle – men akk så levende – ledelsestradisjonen går ut på at lederen bør forholde seg til sine medarbeidere ved å invadere deres følelser, for eksempel ved å si: ”Hvis du gjør som jeg sier, så skal du få!” Underforstått; lønn, premie, bonus og utbytte. Eller ”Hvis du ikke gjør som jeg sier, skal du også få!” Underforstått. Trekke i lønna, oppsigelse, eller en eller annen subtil straff. ”Gulerota og pisken” med andre ord.
Den nye men akk så vanskelig måten går ut på å be om hjelp, og med respekt for medarbeidernes selvfølelsens og sårbarhet å invitere til samarbeid.
Ole Jonny Brattum og Erling Nordahl er to av lederne fra den tiden jeg var lederutviklingskonsulent i Toyota, slår på tråden en gang iblant. De vil bare prate litt og friske opp kontakten.
Ole Jonny var personal- og organisasjonsansvarlig. Sammen med Erling Nordahl, som hadde ansvar for Toyota Skolen og etter hvert også markedsundersøkelsen av kundenes tilfredshet med produktene. Selv om det snart er 10 år siden jeg gikk over i de pensjonertes rekker så opprettholdes kontakten. Det setter jeg meget stor pris på.
Begge gjorde en kjempejobb for å tilegne seg filosofien om ”Det myndiggjorte menneske”. Dessuten prøvde de den ut i familien før de tok den i bruk i bedriften. Administrerende direktør hadde også prøvd den ut på familien sin med stort hell. Han ble en ivrig medspiller i lederutviklingsprosess som strakk seg over mange år.
Når disse to praktfulle karene ringer så har de gjerne en historie de vil fortelle. En historie som bekrefter at teoriene fortsatt fungerer i praksis.
Olje Jonny fortalte at han var valgt til formann for båteierforeningen i småbyen hvor han bor. Han så det som ønskelig å legge om lederstilen. Før ble det sendt ut beskjeder om at det skulle være dugnad på anlegget. Den ble formidlet på en autoritær og kravfull måte, ved å påvirke medlemmenes dårlige samvittighet. Resultatet ble derfor alltid dårlig. Forventet man tretti kom kanskje femten. Og de som kom ble nødt til å høre lederen bruke femten minutter for å kjefte på alle dem som ikke var møtt fram.
Ole Jonny hadde sette seg lei på dette, derfor rykker han i stedet inn en annonse i lokalavisen hvor han inviterer medlemmene til å være med på en hyggelig dugnad med servering av kaffe og wienerbrød. Han hadde forventet femti. Det kom åtti. Arbeidet gikk unna med glede og begeistring. Og båthavna fremsto ryddig, vakker og koselig allerede etter den ene kvelden.

Jeg har for lenge siden abdisert fra tronen som leder av familieklanen. Jeg har stor hjelp og masse støtte i mine tre voksne barn. Eldstemann er ”klanleder” eller ”sjefen” med betydelig omsorg for alle klanmedlemmene, og ikke minst for sine gamle foreldre. Nummer to er en ressurs jeg kan trekke på når det gjelder filosofi og litteratur generelt. Den yngste i søskenflokken har akseptert å være mentor i min kunstneriske aktivitet. Og dette er ikke bare på lissom. Jeg har virkelig stor nytte og glede av dem alle tre.
Og når det gjelder Reidun så er det omtrent 40 år siden hun sa seg villig til å være den som har ansvar for økonomiforvaltningen. Og dette har fungert glimrende hele tiden. Med sitt organiseringstalent og ordenssans takler hun dette bedre enn jeg ville kunne klare.
Myndiggjøring er det ordet jeg benytter for å beskrive hva jeg mener med invitasjon som alternativ til invasjon. Invitasjon er myndiggjørende i sitt vesen. Invasjon er umyndiggjørende. Alt annet er likegyldighet. Det myndiggjorte menneske er alles tjener, men ingens trell.

Ingen kommentarer: