tirsdag, mai 05, 2009

KUNSTEN HØRER HERREN TIL

Heldigvis ble maleriet, som var frekt stjålet fra Larvik kirke, funnet, og trolig uten uopprettelige skader. Heng det på plass så fort som mulig!
Fra dag én – dvs. fra den dagen Gud selv grep et stykke leire og skulpturerte det første menneske, med seg selv som modell, har skapende arbeid vært en gudstjeneste.
Gud har gitt mennesket ulike talenter, også talentet til å skape musikk, skape tekster som kan leses eller synges, skape bilder som forteller om det uutsigelige.
All kunst forløser følelser.
Jeg tviler ikke et øyeblikk på at Gud er kunstner, elsker kunst og velsigner kunstnere. Tenk bare på hvordan han har ønsket tempelet utformet og utsmykket---.
Uten troen på den levende Gud ville verden vært tom for kunst. Historisk sett er det meste av det som vi i dag gleder oss over, skapt til Guds ære og menneskers oppbyggelse.
De store komponistenes arbeider har hjulpet millioner troende til å uttrykke sin tror og sine religiøse følelser, og er et umistelig element i gudstjenesten. Bildene, ikoner og bilder som gjenforteller bibelhistorien - har gitt mennesker kunnskap om de bibelske sannheter.
Og nå leser jeg i Vårt Land, til min store forskrekkelse, at redaksjonen har reist spørsmål om hva man skal gjøre med kunsten i kirken. Slik er egentlig en helt umulig problemstilling i en kulturåpen, kristen dagsavis. Jeg mistenker redaksjonen for å ville lokke kverulantene ut på glattisen. For det finnes da vel ikke en eneste vettug kristen som ikke har et positivt forhold til kunsten i kirken?
Hvis frykten for å miste verdifull kunst vil lede til at man velger å sende den til museer, og så henge opp kopier i kirken, da styrer angsten og ikke fornuften handlingene.
La originalkunsten få leve sitt liv i kirken. Hegn og vern om den men fjern den for all del ikke. Kunst er ikke pynt. Kunsten i kirken er kommunikasjon, er forkynnelse. Selv abstrakt kunst kan tale sterkt til den som åpner seg for den.
Meldal kirke brant ned. En tro kopi ble bygd opp på samme sted. Jeg frydet meg i den gamle kirken, den var et folkekunstklenodium. Den nye kirken er pen, men den virker tom på meg. Til tross for et utmerket kunsthåndverk er kirken kun blitt kopi.
Sett med mine øyne ble beslutningen de tok en tragedie. Et samfunn hadde mistet en kunstskatt. Man burde sørget den ut av sjel og sinn, og så la levende, engasjerte kunstnere skape en splitter ny kirke for dagens og morgendagens mennesker.
Vår lille Metodistkirke i Lillestrøm har overraskende mye kunst å fremvise. Den største skatten er det vevde alterteppet som nålevende kunstner, Rigmor Bové har vevd. Vi har også flere vakre ikoner som ikonmaleren Arne Borgen har malt. Selv er jeg representert med en serie originale kulltegninger fra pasjonshistorien. Helge Skånlund og Veslemøy Nystet Stoltenberg er annerkjente kunstnere som er godt representert i kirken vår.
Vår menighet var meget tidlig ute med å invitere kjente kunstnere til å stille ut sine arbeider i Kirken. Det var Arne Borgen som hadde ideene til dette, og som sto for gjennomføringen.
Kunsten er en gave fra Gud, og hører selvsagt hjemme i Guds hus.

Ingen kommentarer: