mandag, juli 30, 2007

KST I USA

På veggen foran meg henger et lite bilde av venner fra Minnesota i USA. Det er Julie L. Thorsheim, og hennes
mann Howard. Som etternavnet røper har de norske røtter.
Julie er: ”President, KST Associates, since 1995”. Hun har fra da av også vært redaktør av: www.healthyhumansystems.com som snart får en profesjonell utforming.

Hun har gjort en fantastisk innsats for gjøre fagfolk på det amerikanske kontinentet kjent - og fortrolig med teknikkens anvendelighet.

På en lengre foredragsreise i USA 1973 tok jeg med meg ”Skulpturtesten”. Jeg ønsket i få klarhet i om amerikanske vitenskapsfolk kunne vurdere Skulpturtestens vitenskapelige anvendelse. Svaret var flatterende: ”Om den kan? Dette er det verktøyet vi har ventet på!”. De tok det i bruk øyeblikkelig. I løpet av noen få år forelå det et trettitalls doktorarbeider hvor forskningsverktøyet de hadde brukt var ”Skulpturtesten”.

Amerikanerne foreslo å forandre på navnet, fordi det var mer enn en test. De ville kalle den ”The Kvebaek Family Sculpture Technique”, forkortet til KFST.

Det skulle gå mange år før amerikanerne tok i bruk de tre andre anvendelsesområdene (diagnostikk, terapi og pedagogikk). Det var Stein Hardeng ved Diakonhjemmets Høyskole som demonstrerte disse tre mulighetene for Julie Thorsheim, som straks fant teknikken anvendelig til familieterapeutiske oppgaver.

Julie er nå leder av KST Assosiation i USA. Hun holder seminarer, sertifiserer og veileder brukerne. KST Hjemmesiden viser en høy aktivitet med et verdensomspennende nettverk.
Hun har også fått rettighetene til å produsere og selge verktøysettet i USA.

Flere ganger har jeg hatt gleden av å ha Julie og Howard som gjester i vårt hjem. Vi har en rik mail korrespondanse. Nå kommer hun til Norge i oktober for å være med i ledelsen av et seminar om skulpturteknikker. Det skal være på Diakonhjemmets Høyskole i Oslo.

Det føles sterkt, men veldig godt, å få oppleve at det jeg utviklet på ”Modum” for omlag 40 år siden, har fått en slik enestående mottagelse, og at det finnes mennesker som bruker masse tid og krefter på å ta vare på, bruke, utvikle og utbre metoden.

Jeg vil ikke stikke under en stol at KST her i Norge har hatt sine negative kritikere. Enkelte har trodd jeg har stjålet teknikken. En har endog bedt om unnskyldning for å ha mistenkt meg for juks.
Under en permisjonsreise i statene ble han ved et universitet presentert for et sett personfigurer i tre, og trodde han at nå kunne avsløre jukset. Da han spurte hva figurene forestilte. ble professoren forbauset: Dette er en teknikk vi har fått fra Norge! Vi kaller den Kvebaeks Schulpture Technique, sa han.

Nå, på mine eldre dager, har jeg behov for å takke snekkerverkstedet på ”Modum” som laget det første settet etter mine tegninger, mine kolleger i Familieavdelingen, som ikke avviste teknikken, Gordon Johnsen som sjenerøst ga meg opphavsretten til testen (alle nyvinninger innenfor en sykehusavdeling tilhører i prinsippet overlegen). Jeg vil også takke Sandoz Informasjon som produserte de første testsettene, den første fagartikkelen i sitt medisinske tidsskrift, og som laget to undervisningsvideoer som de viste for flere tusen fagfolk. Etter Sandoz tok Åsnes Asvo over produksjonen. De heter nå ATICO A/S (www.atico.no) . De har solgt ca 15 – 20 trekofferter med hele testsett i en årrekke.

I USA har professorene David H. Olson, David Fournier og Ron Cromwell vært til uvurderlig hjelp med undersøkelser av verktøyets vitenskapelige validitet.

Nå er Stein Hardeng og Mai Britt Solem, Norge, og Julie Thorsheim USA, mine nærmeste KST-medhjelpere. Disse skylder jeg stor takk.

Vi fjernet etter en tid F’n i KFST fordi metoden har vist seg meget godt anvendelig i arbeidsmiljøer. Det foreligger nå to versjoner: ”KST – family version”, og ”KST – management version”. Den siste har kun kvinne- og mannsfigurer i trehvitt, og er betydelig større. Jeg brukte flittig metoden de 15 årene jeg arbeidet med leder og personalutvikling. Flere er blitt sertifisert til å ta i bruk KST - management version i sine konsulentporteføljer, blant disse er Julie og Howard Thorsheim.

På veggen foran meg henger altså et lite fotografi av to kjærlige amerikanere. Også dette foto forløser en rik mengde minner som gir gode følelser.

Ingen kommentarer: